Verksamhetspolicy

Flinks Järn AB är delägare i Bygg och Industrigross Norden AB (BIG-gruppen).
BIG-gruppen har valt att certifiera sig enligt ISO 9001 och ISO 14001 och i denna certifiering ingår Flinks Järn AB.
I vårt ledningssystem utgår vi från följande verksamhetspolicy för vårt miljö- och kvalitetsarbete.

BIG-gruppen är Sveriges ledande kedja av fristående leverantörer av verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till proffsmarknaden. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt sortiment efter den lokala kundens krav och behov. Vi samarbetar med de tillverkare som står för innovationer och hög kvalitet. Vi har ett ärligt och seriöst förhållningssätt gentemot våra kunder och övriga intressenter.

Våra kunder är yrkesfolk och då är hög kvalitet och funktion en självklarhet för oss. I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan ingår följande;

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete. Det baseras på att vi med en helhetssyn förstår de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss. Kvalitet skapas genom kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som känner ansvar och delaktighet. Samtliga medarbetare ansvarar för att rätt kvalitet uppnås i det dagliga arbetet samt känner ansvar för den totala kvalitén.

För att vara våra kunders självklara val och långsiktiga partner erbjuder vi;

  • ett brett sortiment med produkter av hög kvalitet. Vi ser oss även som problemlösare, då vi kan lagerhålla och anskaffa för kunden unika produkter. På så sätt kan vi erbjuda kunden en möjlighet att reducera antalet leverantörer.
  • hög precision och snabbhet i vår logistik.
  • hög kompetens och serviceinriktade medarbetare. Detta nås genom kontinuerlig utbildning så att medarbetarna blir motiverade och engagerade.
  • affärssystem med effektiva IT-lösningar internt och externt samt möjlighet till kundanpassade lösningar.


Miljö

Miljöarbetet fungerar som en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Vi ska sträva efter ständig förbättring och aktivt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan avseende produkter, tjänster och transporter. Genom att sätta mål och vidta förebyggande åtgärder ska vi skydda miljön och verka för en hållbar utveckling.

Detta innebär att vi;

  • utbildar och motiverar medarbetarna så att alla kan bidra till att förbättra företagets miljöprestanda.
  • hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser, genom avfallssortering och återanvändning av förpackningsmaterial, för ökad återvinning och kretsloppstänkande.
  • samordnar inköp och leveranser.
  • efterlever gällande miljöförfattningar och andra miljökrav.
  • i samarbete med våra leverantörer informerar våra kunder om eventuella miljöalternativ.

 

December 2021

Claes Lundqvist                                                                       Henrik Swerlander

VD Flinks Järn                                                                         VD BIG-gruppen

 

Stäng