Våra kunder

Flinks har kunder i nästan alla branscher och yrkesfolk från över 10 000 företag handlar regelbundet i någon av våra snabbgrossar. Det som kännetecknar Flinks kunder är att de dagligen stöter på oförutsedda situationer då behov av snabb och tillförlitlig leverantör uppstår. Det måste gå snabbt och det måste bli rätt så Flinks kunder värdesätter tillgänglighet, tillförlitlighet och en bra kvalité högre än att alltid jaga lägsta pris.

Den som kan lita på sin leverantör får behålla sina kunder.

Stäng