Idrott

Förutom biljettintäkter är idrotten i stor utsträckning beroende av sponsring från företag. Flinks bidrar till idrotten samtidigt som vi får möjligheten exponeras i sammanhang där våra kunder har ett stort engagemang, t.ex. inom bandy, fotboll, ishockey, handboll och basket.

Foto: Joakim Ahlström / Unifoto


Socialt arbete

Vi bidrar även till socialt arbete som Situation Stockholms och Rädda Barnens verksamhet. 
Det är organisationer som vi under många år har valt att stödja i deras viktiga arbete både i Sverige och i andra länder. 

 

Bild: Rädda barnen

 

Rädda barnen Situation Stockholm

T/S C​ONSTantia

T/S Constantia är ett segelfartyg som byggdes 1908. Constantia vårdar detta flytande kulturarv med stor passion och gediget hantverkskunnande. Genom sin verksamhet ger man barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön i riktigt segelfartyg från förr. Ungdomarna får uppleva kamratskap, äventyr och praktisk handlande. Kort sagt: de får kontakt med det levande livet.

Läs mer om Constantias verksamhet här
Stäng