Flinks sponsrar Stockholmsidrotten

Förutom biljettintäkter är idrotten i stor utsträckning beroende av sponsring från företag. Flinks bidrar till idrotten samtidigt som vi får möjligheten exponeras i sammanhang där våra kunder har ett stort engagemang, t.ex. inom bandy, fotboll och ishockey.

T/S Constantia

T/S Constantia är ett segelfartyg som byggdes 1908. Constantia vårdar detta flytande kulturarv med stor passion och gediget hantverkskunnande: Genom sin verksamhet ger man barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön i riktigt segelfartyg från förr. Ungdomarna får uppleva kamratskap, äventyr och praktisk handlande, kort sagt de får kontakt med levande livet.

<< Läs mer om Constantias verksamhet här >> 

Övrig sponsring

Förutom Stockholmsidrotten sponsrar vi socialt arbete som Situation Stockholms och Rädda Barnens verksamhet.

Stäng