Flinks sponsrar Stockholmsidrotten

Förutom biljettintäkter är idrotten i stor utsträckning beroende av sponsring från företag. Flinks bidrar till idrotten samtidigt som vi får möjligheten exponeras i sammanhang där våra kunder har ett stort engagemang, t.ex. inom bandy, fotboll och ishockey.

T/S Constantia

T/S Constantia är ett segelfartyg som byggdes 1908. Constantia vårdar detta flytande kulturarv med stor passion och gediget hantverkskunnande. Genom sin verksamhet ger man barn och ungdomar möjlighet att komma ut på sjön i riktigt segelfartyg från förr. Ungdomarna får uppleva kamratskap, äventyr och praktisk handlande. Kort sagt: de får kontakt med det levande livet.

<< Läs mer om Constantias verksamhet här >> 

 

Övrig sponsring

Förutom Stockholmsidrotten sponsrar vi socialt arbete som Situation Stockholms och Rädda Barnens verksamhet. 

            

 

 

 

 

Stäng