Miljöbedömda produkter

Du kan se hur våra produkter i är miljöklassade av Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen i vår E-handel.

I Flinks E-handel är nu många produkter märkta med en symbol som talar om vilken bedömning de fått. Det finns bedömningar från  Byggvarubedömningen, Basta och Sunda hus. Det finns många artiklar i systemet och vi fyller hela tiden på med fler.

◾ BASTA har bedömningsnivåerna BASTA och BETA där BASTA klarar de högre kraven medan BETA klarar baskraven vad gäller kemiskt innehåll.

◾ Sunda Hus har bedömningsnivåerna A, B, C+, C- och D beroende på hur varan bedöms miljömässigt.

◾ Byggvarubedömningen har bedömningskriterierna, Rekommenderas, Accepteras och Undviks.

Läs mer om BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Stäng