Miljöbedömda produkter

Nu kan du se hur våra produkter i är miljöklassade av Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen i vår E-handel.

I Flinks E-handel är nu många produkter märkta med en symbol som talar om vilken bedömning de fått. Nu har vi börjat lägga in bedömningar från Byggvarubedömningen också och vi fortsätter arbetet med att lägga in bedömningar från Basta och Sunda hus. Vi har redan nu många artiklar inne i systemet och vi fyller hela tiden på med fler.

◾ BASTA har bedömningsnivåerna BASTA och BETA där BASTA klarar de högre kraven medan BETA klarar baskraven vad gäller kemiskt innehåll.

◾ Sunda Hus har bedömningsnivåerna A, B, C+, C- och D beroende på hur varan bedöms miljömässigt.

◾ Byggvarubedömningen har bedömningskriterierna, Rekommenderas, Accepteras och Undviks.

Läs mer om BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Stäng