Miljö och kvalitet

Flinks arbetar sedan många år med att försöka minimera vår miljöpåverkan. Dels genom att erbjuda miljövänliga alternativ i det sortiment vi erbjuder till våra kunder men också genom att i vår egen interna verksamhet identifiera områden där vi kan bli ett miljövänligare företag.

De senaste åren har vi bl.a. minskat energiförbrukningen i våra anläggningar och väsentligt ökat andelen avfall som går till återvinning.   

Kvalitetsarbetet bedrivs som en integrerad del av vårt dagliga arbete. Vi har satt upp ett antal interna policys och mål och följer kontinuerligt upp dessa för att se till att den totala kvalitén förbättras.

Flinks är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är även anslutna till FTI (f.d. Repa-registret) för återvinning av förpackningar och El-kretsen för återvinning av el-skrot.

Kontaktperson
Helen Sande 
Miljö- och Kvalitetsansvarig 
08-672 83 37 
helen.sande@flinks.se

           

              

 

 

Stäng