Integritetspolicy

Flinks Järn värnar om din integritet

Vi på Flinks Järn värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett tryggt och integritetssäkert sätt. Vi använder och lagrar endast personuppgifter då de behövs för att fullgöra våra åtaganden mot våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig, kunder och samarbetspartners.

Mer information hittar du här nedanför.

Läs vår integritetspolicy       
Information angående kameraövervakning i våra butiker

Stäng