För våra leverantörer

Faktureringsadress
Flinks Järn AB
Box 30014
104 25 Stockholm

Faktureringssätt

Vi skickar vår kundfakturor som PDF-fil per mejl, och vi vill även själva få fakturorna som PDF-fil från våra leverantörer. PDF-filen får endast innehålla en faktura. Flera PDF-filer kan skickas i ett mejl. Mejladress för PDF-fakturor: faktura@flinks.se

Varje faktura ska vara märkt med beställningsnummer. Kontakta vår ekonomiavdelning så hittar vi bästa sättet för er att fakturera på.

Fakturaavgift
Vi tar inte ut faktureringsavgift av våra kunder och accepterar det inte heller från våra leverantörer. Flinks Järn AB betalar alltså inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Betalningsvillkor
Flinks accepterar inte betalningsvillkor på kortare tid än 30 dagar netto.

Fakta om Flinks:

Omsättning: 330 mkr
Antal anställda: 100 st 
VD: Claes Lundqvist
Inköpschef: Petter Jansson
Organisationsnummer: 556267-9232 
Bankgiro: 576-1465 
Faktureringsadress: Box 30014, 104 25 Stockholm.

Stäng