Varningssystem för risk vid snö & isras

Det är svårt att varna ordentligt samtidigt som det är emot lagen att spärra av gaturummet utan tillstånd.

Varningssystem Isidor varnar ordentligt utan att spärra av eller minska tillgängligheten. Termoplastbommen och dess flagga varnar tydligt kommande fotgängare att det finns en risk, och genom att vara fysiskt i vägen ser den till att förbipasserande håller sig undan. Samtidigt gör den mjuka och böjliga bommen att det går att ta sig förbi den vid behov, och längden gör att förbipasserande inte tvingas klättra i snövallar eller ut i vägbanan.

Här kan du läsa mer om Isidor

Till webshop

 

 

 

Aktuellt

Visa fler
Stäng