Undvik allvarliga olyckor och dyra sanktionsavgifter

Nytt 2015 den 2 november

2015 förenades tre bestämmelser om kvarts- och stendamm med sanktionsavgifter. Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av föreskrifterna, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter eller i värsta fall fängelse om man bröt mot dem. En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift istället för med straff.

läs mer

Aktuellt

Visa fler
Stäng