Nya märkningsregler kring kemiska arbetsmiljörisker

Gäller från och med 1 juni 2015

Ny märkning gäller för områden, lokaler, inhägnader, behållare och rörledningar från och med 1 juni 2015. Tidigare märktes detta upp med gula varningsskyltar och byts nu ut till motsvarande faropiktogram enligt  CLP-förordningen.

Under en övergångsperiod fram till 1 juni 2019 får gula varningsskyltar användas, under förutsättning att de har samma symbol som faropiktogrammen inom CLP-förordningen. 

Märkning för gasflaskor
Undantag från ovanstående är märkningen för gasflaskor, som ska ersättas med det nya faropiktogrammet redan från den 1 juni 2015. Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts men eftersom denna  inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten.

Mer utförlig information finns att tillgå i AFS 2014:40 (Skyltar och signaler) och i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19, med ändringar i bl a AFS 2014:43 (Regler om märkning och skyltning) samt på  << Arbetsmiljöverkets >> hemsida.

Läs mer

Skyltar för gasbehållare Skyltar för Gas under tryck

Aktuellt

Visa fler
Stäng