Lämna in din gamla maskin för återvinning när du köper en ny

Du vet väl att vi tar emot din gamla maskin för återvinning när du köper en ny hos oss?

Från och med den första oktober 2015 gäller nämligen den så kallade ett mot ett principen, som betyder att du har rätt att lämna in motsvarande maskin som du köper.

Principen är resultatet av producentansvaret för elektronikavfall där butiker har skyldighet att ansvara för att elektronikprodukterna samlas in för att återvinnas efter att de inte längre används. När du lämnat din förbrukade maskin hos Flinks lämnar vi med varm hand över den till El-kretsens godkända insamlingssystem, som garanterar att maskinen återvinns på ett miljöriktigt sätt.

– Återvinningen sker i två steg, först plockas de farliga ämnena ut, i första hand batteri och komponenter som deponeras. I nästa steg återvinns så mycket som möjligt av metaller och plaster.

Ett maskinverktyg har väldigt hög återvinningsgrad. Upp till 80 procent av vikten kan materialåtervinnas. Det som inte återvinns eller deponeras energiåtervinns, förklarar El-kretsens vd, Martin Seeger.

Aktuellt

Visa fler
Stäng