Undvik allvarliga olyckor och dyra sanktionsavgifter

Tips och råd från Arbetsmiljöverket

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, så att ingen skadas eller drabbas av ohälsa på Sveriges arbetsplatser.

Ha koll på din verksamhet!

Läs om hur du kan arbeta med verksamhetens arbetsmiljö på sidan Arbeta med arbetsmiljön och ta reda på vilka föreskrifter som gäller för just din verksamhet. För vissa av bestämmelserna i föreskrifterna gäller att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Med hjälp av Avgiftsundvikaren kan du se vilka bestämmelser det handlar om hur stor avgiften kan bli.

Sanktionsavgift i stället för böter

Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter eller i värsta fall fängelse om man bröt mot dem. En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift istället för med straff.

Nytt 2015 den 2 november

2015 förenades tre bestämmelser om kvarts- och stendamm med sanktionsavgifter. Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av föreskrifterna, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre. Läs vidare på www.av.se/sanktionsavgifter.

Avgiftsundvikaren

Avgiftsundvikaren på Arbetsmiljöverkets hemsida ger dig en överblick över några av de mest livsavgörande arbetsmiljöreglerna i byggbranschen och räknar ut hur stora sanktionsavgifterna kan bli om du inte följer dem.

Läs mer här

 


Frågor och svar - sanktionsavgifter

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en samling med svar på de vanligaste frågorna. 

Läs mer hos Arbetsmiljöverket

 


Stäng