Dammtypen styr valet av dammsugare

Välj dammsugare efter de dammtyper du kommer att utsättas för  

Dammtyperna delas in i tre olika dammklasser: H, M och L. En H-klassad dammsugare är utrustad med H13-filter som stoppar det allra  farligaste dammet, medan en L-dammsugare är till för så kallat riskfritt damm. Det är förstås bättre att det farliga dammet hamnar i en dammsugare i stället för i lungorna.

Dammsugare för alla tillfällen

Vi har dammsugare för alla typer av arbetstillfällen anpassade för mindre och mellanstora arbeten. Här är ett urval av våra populäraste dammsugare, som täcker in de tre dammklasserna H, M och L. Ta reda på vilken typ av damm du kommer att exponeras av. Sedan är det bara att koppla in det elhandverktyg du ska använda.

Till e-handel dammsugare

Dammklasser

H Damm med cancer- och andra sjukdomsframkallande partiklar samt damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen och konstgjorda mineralfiber som exempelvis glasull.

Allt trädamm samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa, latex- och oljefärg eller kvarts-haltiga material som sand och kisel.

L Enkelt och riskfritt damm, som damm i hushållet och material som jord.


H-klassad

Pullman S25 är en H-klassad och smidig dammsugare, utrustad med uttag för elverktyg och automatisk filterrensning. Maskinens konstruktion underlättar byte av filterkassetter. Uppsamling sker i papperspåse eller öppen plastpåse som kan förslutas vid byte.


M-klassad

Festoolfan eller inte? För många som fastnat för Festools verktyg är det ett naturligt steg att skaffa en dammsugare i de svartgröna färgerna. M-klassade CLEANTEX CTM 26 AC är utrustad med en automatisk filterrengöring med steglöst inställbara rengöringsintervaller och en 26 liters behållare. Lätt att hantera på bygget och i verkstan.


L-klassad

Kärcher NT 35/1 Tact Te har automatisk start-/stoppfunktion med fördröjning som styrs av elhandverktyget. Utrustad med ett effektivt system för automatisk filterrengöring. 


Stäng