Anställd eller arbetsgivare - vilka regler gäller?

För dig som är anställd 
En arbetsgivare är skyldig att göra en riskbedömning av det jobb de anställda ska utföra. Arbetsgivaren ansvarar sedan för att du som är anställd får tillgång till rätt typ av skyddsutrustning mot damm. Tänk på att skyddsutrustningen ska vara anpassad för dig personligen. Du och din arbetsgivare/ arbetsledare är tillsammans alltid ansvariga för att reglerna följs.

För dig som har anställda 
Du som har anställda är skyldig att göra en riskbedömning inför varje enskilt jobb på individnivå. En generell regel är att dammskyddet ska vara utformat så att dammet inte kan spridas. Det gäller också att du har koll på vilka gränsvärden som gäller och att du ansvarar för att de inte överskrids.

Stäng