Andningsskydd…

När det är dags att välja andningsskydd mot damm finns det flera olika typer att välja mellan. Här är våra vanligaste andningsskydd.

Partikelfilter och täthetsgrader

Om andningsskyddet ska skydda mot damm så ska partikelfilter användas. Partikelfilter klassificeras beroende på filtreringsgrad. Filterklass P1 filterar 80% av dammet, P2 94% och P3 99,9%.  Flinks lagerför inte filter i den lägsta filtreringsgraden (P1). Det är för låg filtrering för våra krav.

Till andningsskydd e-handeln

Fläktassisterande andningsskydd

Inandningsluften tillförs till hjälmen genom en batteridriven fläkt som är bältesmonterad. Filtren sitter på fläkten och utandningsluften passerar genom utandningsventiler. Fördelen med fläktassisterade andningskydd är att man själv slipper dra luften genom filtren. Det resulterar i att man inte får något andningsmotstånd och är en stor fördel vid tunga jobb. Ett undertryck skapas också i masken vilket ger en högre avskiljningsgrad mot partiklar.


Halvmasker

Halvmasker är av gummi eller silikon och täcker näsa och mun. Andnings-luften passerar genom ett eller två filter. Masker med två separata filter ger lägre andningsmotstånd. Utandningsluften passerar genom en separat utandningsventil. När filtret är igensatt och det går tyngre att andas ska det kasseras och ersättas med ett nytt.


Helmasker

En helmask täcker, mun, näsa och ögon. Andningsluften passerar genom ett eller två filter. Masker med två filter ger lägre andningsmotstånd, utandningsluften passerar genom en utandningsventil. När filtret är igensatt och det går tyngre att andas ska det kasseras och ersättas med ett nytt.


Filtrerande dammfiltermasker

Den enklaste typen av andnings-skydd. Täcker näsa och mun och är lätta att bära. Andningsluften passerar genom filtermaterialet och utandningsluften passerar genom filtermaterialet eller genom en utandningsventil. När filtermaterialet är igensatt och det går tyngre att andas ska masken kasseras och ersättas med en ny.


Stäng