10 Dammtyper du bör skydda dig extra mot

Farligt damm som kommer långt ner i lungorna kan göra stor skada genom att orsaka olika cancerformer och sjukdomar som silikos, mer känd som stendammlunga. Här är en lista på de vanligaste och farligaste typerna av damm.

• Asbest
• Kvarts
• Keramiska och syntetiska fibrer
• Mögel
• Svets- och lödrök
• Plaströk
• Stenull
• Glasull
• Trä (främst från hårda träslag)
• Damm från olika byggskivor

Stäng