Att ha koll på när du beställer

Du som är låssmed kan sluta läsa nu. Det här är för dig som bara då och då kommer i kontakt med lås. När du behöver byta låshus är det absolut bäst och säkrast att ta med dig det gamla låshuset in till någon av våra snabbgrossar för att det ska bli rätt. Men det kan ändå vara bra att ha koll på några grundläggande saker. Låshuset är snabbt beskrivet kärnan i låset och sitter infällt i dörren. Här beskriver vi några viktiga detaljer som kan vara bra att känna till.

ABC-mått

ABC-mått mäts i dörrens genomgående snitt.

A-måttet är dörrbladets tjocklek.

B-måttet är från dörrbladets utsida till centrum på låshuset.

C-måttet är avståndet från dörrbladets insida till centrum på låshuset.


DEF-mått

D-måttet är måttet från stolpens utsida sett från sidosnittet på låshuset till centrum för tryckes- och cylinderroddare, även kallat dorndjup.

E-måttet är måtttet på stolpen och är i många fall standardiserat till 225 millimeter.

F-måttet är låshusets mått från stolpens utsida sett från sidosnittet till låshusets inre kant. Detta är även samma mått för urtaget på själva dörrbladet.


Symmetriskt/osymmetriskt

I regel finns det två typer av stolpar: Symmetriska och osymmetriska.

Symmetriska låshus innebär att reglarna sitter centrerat på stolpen i jämförelse med slutbleck.

På osymmetriska låshus är stolpen oftast förskjuten 30 millimeter så man kan använda äldre urtag och möjligen andra slutblecksplaceringar.


Vänster- eller högerhängd dörr?

Börja med att ställa dig på den sida av dörren där gångjärnen syns. Om gångjärnen sitter till vänster är dörren vänsterhängd, om de sitter på motsatt sida är dörren högerhängd.


Stäng