Låt dammtypen styra valet av dammsugare och välj rätt andningsskydd

Välj dammsugare efter de dammtyper du kommer att utsättas för. Vi har dammsugare för alla typer av arbetstillfällen anpassade för mindre och mellanstora arbeten. Här är exempel på tre dammsugare som klarar olika klasser. Ta reda på vilken typ av damm du kommer att exponeras för. Dammtyperna delas in i tre olika dammklasser: H, M och L.

Har du koll på de tre klasserna: H, M och L, som delar in dammet i olika farlighetsgrader?

 

Dammklass M, Festool CTM Midi I

Kompakt design
Festool CTM Midi I är en våt- och torrdammsugare för dammklass M. Genom sin kompakta design är den lätt att ta med. Med blåtandsfunktionen kan du fjärrstyra dammsugaren tillsammans med en batterimaskin.

Till webshop

 _____________________________________________________________ 

Dammklass H, Husqvarna DE 110 SH

Lång drifttid
Husqvarna DE 110 SH är en H-klassad stoftavskiljare med ett filtreringssystem i tre steg som ger lång drifttid utan avbrott. Hepa-filtret sitter åtskilt från pumpskyddsfiltret. Det integrerarde filterlarmet visar när det är dags för filterbyte.

Till webshop

 _____________________________________________________________

Dammklass L, Kärcher NT 22/1 Ap Te L

Hög sugeffekt
Kärcher NT 22/1 Ap Te L är en kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L. Dammsugaren har hög sugeffekt och semiautomatiskt rengöringssystem. Det är enkelt att byta från våt- till torrdammsugning.  

Till webshop

 _____________________________________________________________

Industridammsugare

Att välja rätt modell av dammsugare är A och O för att nå framgång i damm-
bekämpandet. Vi lagerför trettio modeller i olika klasser. Att ha rätt filter och påsar samt att byta filter med jämna mellanrum gör systemet ännu säkrare och förlänger livet på maskinerna. Kom in så hjälper vi dig.Att välja rätt modell av dammsugare är A och O för att nå framgång i damm-
bekämpandet. Vi lagerför trettio modeller i olika klasser. Att ha rätt filter och påsar samt att byta filter med jämna mellanrum gör systemet ännu säkrare och förlänger livet på maskinerna. Kom in så hjälper vi dig.

Till webshop

 _____________________________________________________________​

Luftrenare

En bra luftrenare minskar risken för att utsättas för damm avsevärt. Denna modell är utrustad med Hepa H13-filter och har ett luftflöde på upp till 1000 m3/h.

Till webshop

 _____________________________________________________________

 

Välj rätt andningsskydd

När det är dags att välja andningsskydd måste du först ha koll på vilka föroreningar som finns i luften på den byggarbetsplats du kommer att jobba. Välj sedan rätt typ av skydd med rätt skyddsklass. Här är våra vanligaste andningsskydd.

 _____________________________________________________________

 

Filtrerande dammfiltermasker

Våra enklaste skydd är filtrerande dammfiltermasker. Finns med eller utan en utandningsventil och klarar grövre damm och partiklar. Maskerna täcker näsa och mun. Den här typen av engångsmasker är inget vi rekommenderar men de kan användas vid kortare jobb.

Till webshop

 _____________________________________________________________

 

Halvmasker

Våra halvmasker finns i silikon eller gummi och lagerförs i olika storlekar. Används direkt med filter.

Till webshop

 _____________________________________________________________

 

Helmasker

Våra helmasker är av silikon och utrustade med ett stort visir, utandningsventil och talmembran. Maskerna används direkt med filter eller fläkt.

Till webshop

 _____________________________________________________________

 

Fläktassisterande andningsskydd

Ett av de säkraste sätten att skydda sig är med ett fläktassisterat andningsskydd. Den batteridrivna fläkten matar in renad luft innanför masken och skapar ett övertryck som gör att förorenad luft inte kan tränga in.

Till webshop

 

 _____________________________________________________________

Partikelfilter och täthetsgrader

Vi har filter för skiftande behov. Det inkluderar förfilter för grova partiklar och partikelfilter med täthetsgraderna P2 och P3. P2 skyddar mot måttliga mängder medan P3 skyddar mot damm i den högsta skyddsklassen.

 _____________________________________________________________

 

Vad säger Arbetsmiljöverket?

Vilka är de övergripande problemen med damm och vad behöver göras för att skapa förutsättningar för att minimera dammet för en bättre arbetsmiljö?
– Vid rivning och renovering finns alltid en risk att andas in damm. Det är därför viktigt att regelbundet göra riskbedömningar av arbetet som ska utföras och göra förebyggande åtgärder.
Om det i riskbedömningen finns en misstanke om att det är asbesthaltigt material ska alltid arbetet stoppas och ett materialprov ska skickas till lab för att säkerställa om det är asbest eller inte. Om det visar sig vara asbest, anlitas ett företag med asbesttillstånd att sanera bort det asbesthaltiga materialet innan arbetet får återupptas.
Utför du arbeten där det bildas stendamm i luften, ska personlig skyddsutrustning i form av skyddsmask användas. Skyddsmasken ska ha ett P3 -filter och den ska vara anpassad efter din ansiktsform. Det finns flera olika val av modell på skyddsmask där en fläktassisterad skyddsmask med P3-filter är ett bra val, men det är återigen riskbedömningen av arbetet som avgör vilken skyddsutrustning som ska användas. Engångsmunskydd är inte ett alternativ och bör inte användas.
Trädamm likväl som kvartshaltigt damm kan också vara ett problem på byggarbetsplatser och då är det viktigt att göra förebyggande åtgärder för att minska spridning av damm.

Mona Hygerth,
kemist, handläggare, Arbetsmiljöverket
Enheten för Kemi, Mikrobiologi och Toxikologi.

 _____________________________________________________________

Utsugningskåpor

Utsugningskåpor kopplar du till vinkelslipar. Kåpan tar hand om dammet direkt vid maskinen. Vi har utsugningskåpor för olika fabrikat i flera storlekar.

Till webshop

 _____________________________________________________________ 

Bygg ett rum i rummet

Vi har olika varianter av skyddsplast som används för att skärma av ett utrymme. De kan bestå av täckplast, aluminiumstöttor och självhäftande blixtlås som kan placeras var som helst på skyddsplasten där det passar bäst med en passage.

Till webshop

 

Stäng