Få en effektivare vardag med några knapptryck

Det finns en avståndsmätare för alla yrkesgrupper. Här ger vi dig en snabb orientering i vad du kan vinna genom att använda ett smart laserinstrument. Vi hoppas att du hittar nya användningsområden som utvecklar ditt arbete och ökar din lönsamhet.

De senaste åren har vi sett en imponerande utveckling av avståndsmätare. I sann Flinksanda var vi bland de första att ta in de första riktigt användarvänliga avståndsmätarna när de lanserades under 90-talet. Sedan dess har vi ett av Stockholms största utbud.  De senaste åren har antalet användarvänliga funktioner ökat i takt med att priserna sjunkit. En investering i ett laserverktyg betalar sig snabbt, främst för att det ger dig möjlighet att jobba snabbare och effektivare. Några snabba fördelar med avståndsmätare 

• Frigör arbetstid till att utföra fler arbeten
• Ger snabbt svar på materialåtgång till ditt projekt
• Tack vare en ökad noggrannhet slipper du dyra och tidskrävande efterjusteringar. Du får alltså  goda förutsättningar att göra rätt från början.
• Utför mätning själv och var oberoende av andra
• Spara dina mätvärden och skicka dem till  kolleger via Bluetooth eller WLAN till en dator  eller mobiltelefon.

Ladda ner hela artikeln PDF

Minimum- / maximummätning

Med minimummätning får du fram det kortaste avståndet till en fast referenspunkt. Används också för att mäta en rät vinkel mot en vägg eller för att bestämma lod- eller horisontallinjen. Med maximummätning kan du räkna ut det största avståndet till en fast referenspunkt eller diagonallinjen i ett rum.


Mätning med Pythagoras

Eftersom många avståndsmätare räknar ut Pythagoras sats behöver du faktiskt inte bry dig om att kunna den magiska formeln. Pythagorasmätning ger dig till exempel svar på delhöjder, balkong- eller fönsterhöjder. Med stativ kan du även mäta indirekta längder, både horisontellt och vertikalt.


Area & volymmätning

Med några knapptryckningar mäter du arean för till exempel en vägg, ett golv eller ett tak, men även volymen i ett rum. Mätresultat ger blixtsnabbt svar om materialåtgång av exempelvis gips, golvsocklar, färg, kakel, spackel och klinkers.


Lutningsmätning

Suverän mätfunktion när du till exempel ska mäta lutningar på sneda tak. Med lutningssensorn kan du mäta lutningar upp till ± 45° där mätområdet är 360°. Det betyder att det även går att mäta överliggande lutningar.


Trapetsmätning

Två mätningar med trapetsfunktionen är det enda som krävs för att få ett snabbt svar om lutningen på fasader och sneda tak. Lasermätarens integrerade lutningssensor mäter lutningen samtidigt.


Smart Horizontal Mode

Smart funktion som utvecklats för mätningar där saker, eller för den delen också människor befinner sig i sökriktningen och det inte går att sikta direkt mot mätobjektet. Bestäm önskad horisontallängd med lutningsfunktionen. 


Punkt till punkt

När Smart Base, som är integrerad med Leica DISTO S910, är i utfällt läge kan du utföra en rad olika mätningar. Det går bland annat att mäta avstånd, däribland mellanliggande avstånd mellan två punkter, bredder, vinklar och lutningar från samma plats.


Intelligent areamätning

En oerhört tidssparande och innovativ funktion där area är en av många mätmöjligheter. Genom att använda Smart Base går det snabbt att få fram komplexa mätvärden. Med funktionen går det även att bestämma omkrets vågrätt, lodrätt och lutande area utifrån samma punkt.


Flinks laserguide

Ladda ner vår laserguide PDF.


Stäng