Konsten att utföra rätt brandtätning

Mycket mer än bara brandskum

Passivt brandskydd är ett stort och komplext ämne som förstås inte kan avhandlas på någon sida. Men för dig som behöver ny kunskap inom området har vi gjort en snabb inblick. Ytterst handlar passivt brandskydd om att rädda liv – att skydda människor och byggnader från rök och värme.

För att utföra korrekta brandtätningar gäller det att börja i rätt ände och att tänka i system i stället för att stirra sig blind på enskilda produkter. Varje byggprojekts brandbeskrivning talar om vilka förutsättningar och krav som gäller när det är dags att brandtäta. De brandtätningskrav och brandklasser som finns avgör alltid hur brandskyddet ska utföras.

Syftet med brandtätning och det passiva brandskyddet är att förhindra brandspridning mellan olika brandceller, vilket till exempel kan vara två lägenheter i ett flerbostadshus.

Du som ska utföra en brandtätning av en genomföring ska först ha koll på vilken typ av genomföring som bryter brandcellsgränsen. I vilken konstruktion är genomföringen monterad och hur stort utrymme är det för brandtätningen runt genomföringen? Och håll dig alltid till system från samma leverantör – blanda aldrig produkter från olika system, till exempel en fogmassa från Casco och en brandskiva från en annan leverantör.

Glöm inte att en godkänd brandtätning är så mycket mer än bara brandskum, (även kallat fogskum). Det är nämligen vanligt att många använder brandskum till det mesta, fast helt andra produkter egentligen ska användas. Få hantverkare vet att brandskum aldrig ska användas för brandtätning av tekniska genomföringar. En felaktigt utförd brandtätning resulterar i ett underkänt brandskydd.

 

Produkterna som gör systemet

Vi har de viktigaste produkterna som behövs för att utföra korrekta brandtätningar i väggar och bjälklag, anpassade för de flesta typer av genomföringar och konstruktioner. De brandskyddsprodukter vi har i snabbgrossarna är från Casco och bildar ett system där varje produkt har sin specifika roll beroende på användningsområde.

1. FireAcrylic

Brandhämmande akrylfogmassa är grunden i vårt brandskyddssortiment. Hindrar rökgas och flammor att komma igenom. Lämpar sig för de allra flesta genomföringar så länge håltagningen inte är för stor. Akrylfogen expanderar vid värme (ca 140∞ C) och förseglar hål efter genomföringar som bränts bort. Vid större håltagning används FireBoard. Finns som patron och korv.


2. FireBoard (S-S)

Brandskiva som används för tätning av större hål för att behålla brandmotståndet, det vill säga när FireAcrylic inte kan användas. Skivans kärna består av stenull och är målad med brandskyddsfärg på en sida. Snabbt och enkelt sätt att utföra en brandtätning i större håltagningar, även för flera genomföringar och av olika typer i en och samma håltagning.


3. FireEX Mortar.

Brandklassad gipsbaserad brandskyddsmassa för de flesta typer av genomföringar, framför allt för tätningar i bjälklag. Består av ett pulver som när det blandas med vatten bildar en härdad termisk brandtätningsmassa. Används ofta tillsammans med FirePipe Wrap för brandtätning av till exempel avloppsrör i plast. Finns som 10 liters hink.


4. FirePipe Wrap

Brandskyddstejp, ofta kallat rörstrypare, som sväller vid vär-meutveckling och fyller ut hålrum efter bortbrända rör. FirePipe Wrap är ett komplement till FireBoard och FireEX Mortar, anpassad för lite större brännbara genomföringar av plast större än cirka 40 millimeter. Monteras runt plaströr, sedan brandtätas området runt röret med FireBoard eller gjuts igen med FireEX Mortar. Finns i flera storlekar från 55 millimeter i diameter och uppåt. Finns även på 25 meters rulle.


5. FirePipe Sleeve

Rörmanschett i olika mått för brandtätning anpassad för utanpåliggande montage på vägg eller bjälklag. Konstruerad för att stå emot bränder när dessa bryts av genomgående plaströr.


6. FireBacking

Obrännbart branddrev som används tillsammans med FireAcrylic. Används för bottning och för att säkerställa rätt fogdjup i hålrum och öppningar som ska fogas. Klarar temperaturer på drygt +1200∞ C. Finns i remsor med följande storlek: 25 x 48 x 600 millimeter.


7. FireFoam

Fogskum som används för att täta glipor (fogas) mellan betongvägg eller murad vägg och ovanliggande bjälklag. Ska inte användas till kablar eller rörgenomföringar.


Stäng