Betonginfästning på djupet

Kanske kör du på i gamla hjulspår och använder de produkter du alltid använt till infästning i betong och lättbetong? Hur det än står till med det vill vi lyfta fram några av våra produkter som anpassats för det hårdare materialet betong respektive den lite mer porösare lättbetongen.

Som du ser är det flera produkter som har samma användningsområde, för samma material. Anledningen till att det finns så många varianter att välja på är att det finns så många olika scenarier när något ska fästas i betong eller lättbetong.

Den naturliga frågan vi ofta får är: Vilken produkt ska jag välja? Vårt svar är: Det beror på vad du ska sätta upp, vilka laster infästningen ska klara och vilka andra förutsättningar som gäller.

• Om det är lättare infästning så räcker det med en vanlig nylonplugg eller en spikplugg.
• Vid lite tyngre laster behöver du däremot använda en betongskruv, expander eller fasadplugg.
• För att fästa en träregel i en betongvägg är det enklare med en fast plugg än en expander.
• När det krävs max lastvärde är det ankarmassa som gäller.
• I sprucken betong krävs infästning som är anpassad för det.
• En betongskruv är snabb och enkel att montera, så den använder man ofta även om den har ett mycket högt lastvärde som kanske inte behövs för just den applikationen.

Utdragsvärde
Utdragsvärde är de krafter infästningen ska klara i riktningen rakt ut från borrhålet. För att uppnå de värden som angetts av tillverkarna är det viktigt att borrhålet är rengjort, att borrdiametern är rätt och att angiven betongtjocklek stämmer. Kantavstånd och inbördes avstånd får heller inte vara för korta och montaget ska helst ske med momentnyckel för att få det moment som angetts.

SPIKEXPANDER FNA II

Spikexpander FNA II ger ett snabbt montage i betong eftersom det bara krävs en sex millimeters borr med kort borrdjup.
• Finns i versioner med spikskalle, ögla, krok och gänga.
• För stålreglar, lister, undertaks- konstruktioner, metallprofiler, försänkta tak etc.
• Slås i med hammare.
• Godkänd för sprucken betong.


Spikplugg N

Spikplugg N ger ett snabbt och enkelt genomsticksmontage i betong, lättbetong och massivt tegel.
• Borra genom det som ska fästas (tex. en träregel) och knacka igenom nylonpluggen in i betongen. När nylondelen har monterats igenom regeln slås spiken in i nylonpluggen.
• Kan demonteras.
• Finns i flera olika diametrar, längder och huvudformer.


Betongskruv FBS II ULTRACUT FBS

Betongskruv med sexkantskalle med sågtandsgängor som skär in i betongen vid montering.
• Snabb att montera, flexibel och stark.
• Godkänd både för sprucken och osprucken betong.
• Betongskruvarna kan lossas för att placera material under och för att justera fixturen.


LÄTTBETONGANKARE FPX-I

Det första ETA-godkända och brand-klassade stålankaret för infästning i lättbetong.
• Monteras med sexkantnyckel eller spärrskaft.
• Kontrollerad expansion ger ett snabbt och jämnt montage.
• Fyrsidig expansion garanterar en automatisk kontroll av varje in- sättning och hindrar ankaret från att vridas runt i borrhålet.
• Bra för gasbetong.


FASADPLUGG SXR / SXRL

Fasadplugg för montering i betong, lättbetong, kalksten, tegel, lättklinker och gipselement med mera.
• Har sexkantskalle eller försänkt skalle och kan användas för att montera skenor och fästplattor i betong och lättbetong.
• SXRL, en längre variant, har tre godkända sättdjup, vilket ger stor flexibilitet.
• Godkänd för tryckbelastning och får användas för fasadkonstruktioner.


LÄTTBETONGPLUGG GB

För höga laster i lättbetong. Slås in med hammare. Inga specialverktyg behövs.
• Pluggens stabila spiralformade vingar skär sig in i lättbetongen och skapar optimal tryckfördelning och stor anläggningsyta.
• När skruven monteras expanderar pluggen och skapar ytterligare friktion.
• Kan även användas utomhus ihop med en säkerhetsskruv i A4, till exempel för fasadmontage.
• Bra för gasbetong.


Pinnskruvexpander FBN II

Betongexpander för genomsticksmontage. Endast för betonginfästning där all last tas upp av clipset och konan längst in i borrhålet.
• Expandern går snabbt att montera och kan belastas direkt.
• Den långa gängan möjliggör distansmontage och toleransutjämning av komponenterna, vilket ger stor flexibilitet.


Slagankare EA II

Slagankare med invändig gänga för infästning i betong. Bra för infästning av till exempel rörupphängning.
• Slagankarets präglade kant förhindrar att ankarhylsan glider djupare ner i hålet.
• Finns med eller utan krage.
• Den metriska innergängan möjliggör användning av vanliga skruvar eller gängstänger.
• För godkänd installation krävs slagdorn.


Ankarmassa FIS

Ankarmassa är det starkaste sättet att göra en infästning. Väljer du FIS Green 300 T gör du dessutom ett miljövänligt val eftersom den är tillverkad av mer än 50% förnybart material.
• Funkar i betong, alla stenmaterial och lättbetong.
• Passar i vanlig fogpistol.


Stäng