Visselblåsning

Vi på Flinks tror på sunda affärsrelationer och en god arbetsmiljö. Detta är något vi kontinuerligt arbetar med och ständigt strävar efter att förbättra och följa upp. Skulle någon av våra anställda eller en extern partner ändå upptäcka missförhållanden är det av största vikt för oss att få reda på det så att vi så snabbt som möjligt kan åtgärda detta på ett så bra sätt som möjligt. Detta kan ske helt anonymt och anmälaren kan vara helt trygg med att anmälan behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

 

 • Vad kan jag anmäla?
  Du kan till exempel anmäla missförhållanden som rör misstanke om korruption, negativ särbehandling på grund av kön, ålder, sexuell läggning eller etnisk /religiös tillhörighet, säkerhet kring arbetsmiljö och produkter med mera. Visselblåsarfunktionen omfattar inte mindre allvarliga arbetsmiljöproblem eller förhållanden som inte är arbetsrelaterade.

 

 • Vem kan skicka in en anmälan?
  En anmälan kan skickas in av en anställd eller extern part som, genom sitt arbete, upptäckt ett missförhållande eller en händelse hos Flinks Järn.

 

 • Kan jag vara anonym?
  Du kan vara helt anonym när du lämnar in din anmälan och Flinks efterforskar aldrig anmälare utifrån händelsen.

 

 • Vem utreder anmälningen?
  Flinks team som består av VD och HR-ansvarig tar emot och bedömer händelsen. Därefter kan utredning ske internt eller externt beroende på vilken typ av händelse det gäller.

 

 • Vilket skydd har jag rätt till?
  Skyddet för anmälare är reglerat i lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar missförhållanden.

 

Rapportera här

Ärendet tas emot av Flinks Järns VD Claes Lundqvist och Flinks Järns HR-ansvariga Matilda Thornström.

Stäng