Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Flinks arbetar sedan många år med att försöka minimera vår miljöpåverkan. Dels genom att erbjuda miljövänliga alternativ i det sortiment vi erbjuder till våra kunder men också genom att i vår egen interna verksamhet identifiera områden där vi kan bli ett miljövänligare företag.

De senaste åren har vi bl.a. minskat energiförbrukningen i våra anläggningar och väsentligt ökat andelen avfall som går till återvinning. Dessutom är fler av våra bilar elbilar.

Kvalitetsarbetet bedrivs som en integrerad del av vårt dagliga arbete. Vi har satt upp ett antal interna policys och mål och följer kontinuerligt upp dessa för att se till att den totala kvalitén förbättras.

Flinks är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt 45001. Vi är även anslutna till Näringslivets Producentansvar för återvinning av förpackningar och el el-skrot.

Kontaktperson
Helen Sande 
Miljö- och Kvalitetsansvarig 
08-672 83 37 
helen.sande@flinks.se

        

 

Miljöbedömda produkter

Du kan se hur våra produkter i är miljöklassade av Basta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen i vår E-handel.

I Flinks E-handel är nu många produkter märkta med en symbol som talar om vilken bedömning de fått. Det finns bedömningar från  Byggvarubedömningen, Basta och Sunda hus. Det finns många artiklar i systemet och vi fyller hela tiden på med fler.

◾ BASTA har bedömningsnivåerna BASTA och BETA där BASTA klarar de högre kraven medan BETA klarar baskraven vad gäller kemiskt innehåll.

◾ Sunda Hus har bedömningsnivåerna A, B, C+, C- och D beroende på hur varan bedöms miljömässigt.

◾ Byggvarubedömningen har bedömningskriterierna, Rekommenderas, Accepteras och Undviks.

Läs mer om BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Stäng