Så här fungerar vårt bonussystem

Trogna kontokunder får bonus.

Våra lojala kontokunder erhåller årsbonus när de samlar dina inköp hos oss. Genom att använda Flinks som din huvudleverantör tror vi dessutom att du kommer att tjäna en hel del på att du utnyttjar din tid bättre.

Kreditbonusen
utbetalas i form av en kreditfaktura som sänds ut i februari, året efter intjänandeåret. 

Kontantbonusen
utbetalas i form av kontanbonuscheck som du kan handla för i våra butiker. Kontantbonuschecken sänds ut i februari, året efter intjänandeåret.

Beroende på vilket konto du väljer har vi två olika bonusstegar.

Bonus utgår inte på offererade varor, emballage, transporter och tjänster.

Bonusskala PDF
Stäng