Previous Page  12-13 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12-13 / 16 Next Page
Page Background

FLINKSNYHETERNA

13

Vi träffar Hiss-Crafts vd, Pontus Ärlerud i en fastighet

på Södermalm. Fastigheten Södermalmstorg 4 upp-

fördes på 1640-talet, i huset har storheter som Anders

Zorn och Evert Taube och Astri Taube bott. Hissen

installerades 1913 då vindsvåningen inreddes till An-

ders Zorn. Hissen renoverades första gången 1988 och

andra gången 2009. Dörrar samt hisskorg är original

medan styrsystem samt maskineri är utbytt.

Mjuka värden allt viktigare

Pontus Ärlerud har en diger erfarenhet av hissbran-

schen och började redan 1984 som hisstekniker. Ge-

nom åren har han sett vikten av den ökade betydelsen

av de mjuka värdena för serviceteknikerna. I första

hand för att kundkontakten sker via dem, och en bra

dialog med kunderna ger i slutändan fler jobb.

– För en servicetekniker är det lika viktigt att vara

tekniskt duktig som att vara en god kommunikatör.

Det gäller både mot kund och internt i företaget,

menar Pontus Ärlerud.

Han menar också att en duktig servicetekniker

måste kunna lite av varje, som elektriker, smed och

mekaniker.

En riktlinje som Hiss-Craft alltid jobbar utifrån är att

alltid sätta säkerheten först. Både för de anställda och

för dem som nyttjar hissarna. Därför är det viktigt att

alla som servar hissarna har tillgång till rätt personlig

skyddsutrustning – något företaget köper från Flinks.

– Från Flinks köper vi allt och lite till. Från plåtskruvar

i alla dess varianter till elhandverktyg och arbetskläder.

Du vet väl att vi tar emot din gamla ma-

skin för återvinning när du köper en ny

hos oss? Från och med den första okto-

ber 2015 gäller nämligen den så kallade

ett mot ett principen, som betyder att

du har rätt att lämna in motsvarande

maskin som du köper.

Principen är resultatet av producent-

ansvaret för elektronikavfall där butiker

har skyldighet att ansvara för att elektro-

nikprodukterna samlas in för att återvin-

nas efter att de inte längre används.

När du lämnat din förbrukade maskin

hos Flinks lämnar vi med varmhand över

den till El-kretsens godkända insamlings-

system, somgaranterar att maskinen

återvinns på ett miljöriktigt sätt.

– Återvinningen sker i två steg, först

plockas de farliga ämnena ut, i första

hand batteri och komponenter som

deponeras. I nästa steg återvinns så

mycket sommöjligt av metaller och

plaster. Ett maskinverktyg har väldigt

hög återvinningsgrad. Upp till 80 pro-

cent av vikten kan materialåtervinnas.

Det som inte återvinns eller deponeras

energiåtervinns, förklarar El-kretsens

vd, Martin Seeger.

Lämna in din gamla

maskin för återvinning

när du köper en ny

Hiss-Craft i Täby lagar och underhåller hissar i hela Stor-Stockholm. Företagets filosofi är att

i så stor utsträckning sommöjligt reparera samt byta ut komponenter i stället för att byta

ut hela installationen.

Flinks hissar:

Klimatsmart hissunderhåll

Konungens hiss på Dramaten

En äkta klassiker i välskött original-

utförande. Används dessvärre inte till

vardags, men den fungerar.

(Graham Brothers, 1908).

Foto: Roger Stenberg

Hiss-Crafts vd, Pontus Ärlerud

Hissentusiasten Andreas Ulvebring har åkt drygt

1 000 av Stockholms hissar. Här är hans fem i

topplista baserat på hissens karaktär, utseende,

konstruktion och skick. Andreas pluggar till hiss-

tekniker, så snart blir hobbyn hans yrke.

Stockholms fem coolaste hissar

Det blir allt vanligare att hela hissar byts ut i stället

för att de lagas. Pontus Ärlerud är tydlig med vad han

tycker om det.

– Det är en hål-i-huvudet-ekvation – varför ta bort

gammalt järn och ersätta det med nytt järn? Då faller

hela processen med att vara klimatsmart och hushålla

med resurserna. Så länge det är möjligt att laga försö-

ker vi reparera hissarna och sätta in nya delar i stället

för att byta ut hela hissen. Vi gör alltid en bedömning

baserad på funktion, miljö och ekonomi.

12

FLINKSNYHETERNA

November: Slussen

Februari: Hötorgsskraporna och Klara

April: Gasklockorna i Hjorthagen

Maj:Münchenbryggeriet

Juli: Västerbron

December:

Rosenbad

September:

Nordiska

Muséet

Mars: Katarinahissen

Oktober:

Biologiskamuséet

Flinks

Stockholms-

kalender

2016

Juni:

Koppartälten

på Haga

Augusti: Vasamuséet

Januari:

Stockholms

gamla

observatorium

Hämta ditt eget exemplar av

Flinksalmanackan för 2016

Fler och fler använder en digital almanacka, som synkas i datorn och

mobiltelefonen. Men erkänn att det är trevligt att även ha en Flinks-

kalender i papper hängandes på väggen. 2016 års kalender är kryddad

med stockholmsmotiv och du kan hämta din egen kalender i någon

av våra fyra snabbgrossar. Först till kvarn!

Tegnérgatan 37 B

En gammal lasthiss av sällsynt slag,

komplett och original från 1920-talet.

(ASEA, 1920-tal)

Hellstrandskahuset,

Hovslagaregatan5B, Blasieholmen

De legendariska Bröderna Graham’s

första hiss finns här. Tyvärr är den mo-

derniserad för inte så länge sedan...

Rindögatan 19

Denna hiss ser ut som originalskick och

är väldigt välskött. Men styrsystemet är

modernt. Trots det så är allt väl bevarat

och välskött! Bostadsrättsföreningens

ambitioner är att bevara originaliteten

så gott det går.

Paternosterhissen på Fleminggatan

Den enda hissen på listan som jag

aldrig har åkt i.

1

2

3

4

5