Previous Page  8-9 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8-9 / 20 Next Page
Page Background

8

FLINKSNYHETERNA

VÄRLDSNYHET!

TRÅDLÖS

LADDNING AV DINA ELVERKTYG

Tekniken innebär att laddning av

batterier till elhandverktyg plöts-

ligt blir så mycket smidigare. Med

Wireless Charging System kan ett

batteri som behöver laddas sitta

kvar i maskinen och ställas direkt

på en laddningsplatta.

Magnetiskt fält

Laddningstekniken används sedan

några år främst för att ladda bat-

terierna i bland annat mobiltele-

foner och eltandborstar. Men nu är

alltså tekniken mogen för att ladda

större batterier till elhandverktyg.

Bosch är först ut med tekniken

bland våra leverantörer, där den

första maskinen som kan laddas

trådlöst är en 18 volts skruvdragare.

Vi får dock vänta några veckor tills

den nya laddningstekniken inklu-

sive medföljande maskiner dyker

upp i våra snabbgrossar.

FLINKSNYHETERNA

9

Laddningsindikator

Laddaren är den

mest kompakta på

marknaden.

Batteriet laddas helt utan

öppna kontaktytor vilket

gör den mer tålig mot

damm och fukt.

Wireless-batteriet är

kompatibelt med alla

befintliga Bosch Professional

maskiner och laddare i 18

V-klassen.

CoolPack-teknik ger

värmeavledning

och ökar livslängden.

Hur funkar det?

Principen för hur det hela funkar är kontaktlös

energiöverföring, där ett magnetiskt växelfält

skapas i en sändare med hjälp av en spole.

Mottagaren genomträngs sedan av det mag-

netiska växelfältet, vilket skapar en spänning

och ett strömflöde.

Mobilladdare på gång...

Bosch utlovar mobilladdare med

samma trådlösa teknik under hös-

ten 2015. Ännu längre fram kom-

mer en laddstation där du inte ens

behöver ta ut maskinen ur lådan.

Så håll ögonen öppna!

Att ladda batterierna till elhandverktyg har fungerat på

ungefär samma sätt sedan Hedenhös tid. Därför är vi

på Flinks extra stolta över att berätta att vi snart kom-

mer att kunna erbjuda ett intressant teknikskifte, som

översatt till svenska heter trådlös laddning.

Hur ser framtiden ut?

Hur djupa veck vi än skrynklar våra

pannor i kan vi förstås inte veta

hur framtidens batteriteknologi

ser ut. Om tekniken rullar på som

den gjort de senaste åren är frågan

snarare om vi ens kommer att

behöva tänka på om batterierna

behöver laddas? Kanske kommer

trådlös batteriteknik automatiskt

känna av när batterier till elhand-

verktyg behöver laddas, och ladda

batterierna utan att vi ens tänker

på det? Hur tekniken än utvecklas

hoppas vi på Flinks att branschen

hittar ett laddningssystemmed en

gemensam standard, till exempel

en laddplatta för alla fabrikat och

batterityper. Det skulle underlätta

vardagen för alla användare.