Previous Page  20 / 20
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 20
Page Background

MARKNADSTIDNING B

Avsändare:

Box 30014, 104 25 Stockholm.

Bromma: Ulvsundavägen 134. Globen: Hallvägen 21.

Hornsberg: Lindhagensgatan 133. Sätra: Storsätragränd 12.

www.flinks.se

, tel: 08-13 12 10, fax: 08-618 33 93

Har du ny adress? Sänd den till

flinks@flinks.se

Vad vill du helst läsa om i

FlinksNyheterna?

Vad vill du att

tidningen ska

innehålla?

Vill du ha tidningen i brev-

lådan? Maila ditt namn,

adress och företag till

red@flinks.se

Vill du ha en

egen tidning?

– Jag skulle vilja läsa om det som rör mig

i mitt yrke som smed, till exempel om

svetsar, borrmaskiner och slipmaskiner.

Reportage från smidesverkstäder för att

se hur andra smeder har det skulle jag

också vilja läsa. Det skulle vara ett bra

sätt att hänga med i utvecklingen.

– Jag vill gärna läsa om nya verktyg,

finesser och funktioner som jag kan

ha hjälp av i mitt jobb sommålare.

Eftersom jag är uppslukad av jobbet

behöver jag någon som har koll på

nyheter åt mig.

– Nya produkter är viktigast och huvud-

biten för mig. Jag gillar att få en hint

om vad som är nytt och läser gärna om

infästning, material och limmer. Om

det är något som intresserar mig får jag

reda på detaljerna i butiken.

– Generellt vill jag läsa om nya produk-

ter och då främst maskiner. Jag skulle

gärna vilja läsa tester där till exempel

nya maskiner jämförs.

– Jag använder en salig blandning av

handverktyg i mitt yrke. Därför vill jag

gärna läsa om nya verktyg som kommer

ut. Men jag skulle också gärna vilja läsa

tester om hur de olika verktygen funkar.

– När det handlar om produkter är jag

intresserad av att få reda på vad andra

byggare tycker om nya prylar. Jag skulle

vilja läsa en ärlig bedömning, då blir det

en ännu mer tilltalande tidning.

Kalevi Visuri,

smed

Mikael Ax,

målare

Mikael Holmqvist,

fastighetsskötare

Peter Olsson,

solfilmsmontör

Peter Skogh,

snickare

Robert Wiberg,

arbetsledare/

snickare

FlinksNyheterna frågade några kunder i snabbgrossen i Globen.

NR

1

/

2013

Läsävenom:

tejp istället för fogmassa,musik iglasögonen,

avståndsmätare imobilen,utbildadig ihjärt-och lungräddning

STARKARE!

SNABBARE!

BÄTTRE!

FRAMTIDENSMASKINERÄRHÄR

SKJUT

90

MM

SPIKUTANGAS

VÄRLDENSMINSTA

BORRHAMMARE

BULTPISTOLEN

SOMTÅLKYLA

AUTOMATVÄXLAD

SKRUVDRAGARE

Tommy

tipparårets

allsvenska

Vi på Flinks strävar alltid efter

att skapa nytta, förmedla kun-

skap och nyheter till dig som

kund. Det är också det som

tidningen du håller i din hand

går ut på.

Har du idéer om vad du

skulle vilja läsa om i Flinks-

Nyheterna? Maila oss till

red@flinks.se

och berätta. De

bästa förslagen premieras.