Previous Page  16-17 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 20 Next Page
Page Background

JÄRNKOLL /

DAMM

JÄRNKOLL /

DAMM

Halvmasker

Halvmasker är av gummi eller silikon

och täcker näsa och mun. Andnings-

luften passerar genom ett eller

två filter. Masker med två separata

filter ger lägre andningsmotstånd.

Utandningsluften passerar genom en

separat utandningsventil. När filtret

är igensatt och det går tyngre att

andas ska det kasseras och ersättas

med ett nytt.

Den enklaste typen av andnings-

skydd.Täcker näsa och mun och

är lätta att bära. Andningsluften

passerar genom filtermaterialet

och utandningsluften passerar

genom filtermaterialet eller

genom en utandningsventil.

När filtermaterialet är igensatt

och det går tyngre att andas ska

masken kasseras och ersättas

med en ny.

Helmasker

En helmask täcker, mun, näsa

och ögon. Andningsluften pas-

serar genom ett eller två filter.

Masker med två filter ger lägre

andningsmotstånd, utand-

ningsluften passerar genom

en utandningsventil. När

filtret är igensatt och det

går tyngre att andas ska det

kasseras och ersättas med

ett nytt.

När det är dags att välja andningsskydd mot damm finns det flera olika typer att välja

mellan. Här är våra vanligaste andningsskydd.

Andningsskydd…

Fläktassisterande andningsskydd

Inandningsluften tillförs till hjälmen

genom en batteridriven fläkt som är

bältesmonterad. Filtren sitter på fläkten

och utandningsluften passerar genom

utandningsventiler. Fördelen med fläk-

tassisterade andningskydd är att man

själv slipper dra luften genom filtren.

Det resulterar i att man inte får något

andningsmotstånd och är en stor fördel

vid tunga jobb. Ett undertryck skapas

också i masken vilket ger en högre

avskiljningsgrad mot partiklar.

Dammmed cancer- och

andra sjukdomsfram-

kallande partiklar samt

dammmed mögelsporer,

asbest,mineralfiber,

bitumen och konstgjorda

mineralfiber som exem-

pelvis glasull.

Allt trädamm samt

damm från spackel,

filler, lack, gips,

cement, betong,

sättmassa, latex- och

oljefärg eller kvarts-

haltiga material som

sand och kisel.

Enkelt och riskfritt

damm, som damm i

hushållet och material

som jord.

Pullman S25 är en H-klassad och smidig dammsugare, utrustad

med uttag för elverktyg och automatisk filterrensning.

Maskinens konstruktion underlättar byte av filterkassetter.

Uppsamling sker i papperspåse eller öppen plastpåse som kan

förslutas vid byte.

Festoolfan eller inte? För många

som fastnat för Festools verktyg

är det ett naturligt steg att skaffa

en dammsugare i de svartgröna

färgerna. M-klassade CLEANTEX CTM

26 AC är utrustad med en automatisk

filterrengöring med steglöst inställ-

bara rengöringsintervaller och en 26

liters behållare. Lätt att hantera på

bygget och i verkstan.

Anställd eller arbetsgivare - vilka regler gäller?

För dig somanställd

En arbetsgivare är skyldig att göra en

riskbedömning av det jobb de anställda

ska utföra. Arbetsgivaren ansvarar sedan

för att du som är anställd får tillgång till

rätt typ av skyddsutrustning mot damm.

Tänk på att skyddsutrustningen ska vara

anpassad för dig personligen. Du och din

arbetsgivare/ arbetsledare är tillsammans

alltid ansvariga för att reglerna följs.

För dig somhar anställda

Du som har anställda är skyldig

att göra en riskbedömning inför

varje enskilt jobb på individnivå.

En generell regel är att damm-

skyddet ska vara utformat så att

dammet inte kan spridas. Det gäl-

ler också att du har koll på vilka

gränsvärden som gäller och att du

ansvarar för att de inte överskrids.

Partikelfilter och täthetsgrader

Om andningsskyddet ska skydda mot damm så ska partikelfilter användas. Partikelfilter klassificeras

beroende på filtreringsgrad. Filterklass P1 filterar 80% av dammet, P2 94% och P3 99,9%. Flinks lagerför

inte filter i den lägsta filtreringsgraden (P1). Det är för låg filtrering för våra krav.

Välj dammsugare efter de dammtyper du kommer

att utsättas för. Dammtyperna delas in i tre olika

dammklasser: H, M och L. En H-klassad dammsugare

är utrustad med H13-filter som stoppar det allra

farligaste dammet, medan en L-dammsugare är till

för så kallat riskfritt damm. Det är förstås bättre att

det farliga dammet hamnar i en dammsugare i stäl-

let för i lungorna.

Dammtypen styr valet av dammsugare

Dammsugare för alla tillfällen

Vi har dammsugare för alla typer av arbetstillfällen

anpassade för mindre och mellanstora arbeten. Här

är ett urval av våra populäraste dammsugare, som

täcker in de tre dammklasserna H, M och L. Ta reda

på vilken typ av damm du kommer att exponeras av.

Sedan är det bara att koppla in det elhandverktyg du

ska använda.

Kärcher NT 35/1 Tact Te har automatisk start-/stopp-

funktion med fördröjning som styrs av elhandverktyget.

Utrustad med ett effektivt system för automatisk

filterrengöring.

16

FLINKSNYHETERNA

FLINKSNYHETERNA

17

Filtrerande dammfiltermasker